ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een hiervan afwijkende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot hallo@herenvaneindhoven.nl

Heren van Eindhoven is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Heren van Eindhoven worden aangepast.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Heren van Eindhoven. Tenzij Heren van Eindhoven zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na betaling van de bestelling in de webshop. Na betaling ontvangt u per mail een orderbevestiging. Dit is tevens de factuur.

1.3. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.4. Kleuren van artikelen in de webshop kunnen afwijken van de werkelijkheid. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. (zie artikel 6).

ARTIKEL 2. BETALING

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

2.3 U kunt betalen door middel van Ideal. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 24 uur ter bestelling aan te bieden aan Tour de Ville Eindhoven of PostNL

2.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 3. VERZENDKOSTEN

3.1. Alle bestellingen worden verzekerd verzonden.

3.2. Alle verzendingen binnen Nederland zijn gratis. Dit geldt ook voor artikelen die worden aangeschaft tijdens onze Sale-periodes.

3.3. U kunt uw bestelling, mits betaald, ook in de winkel komen ophalen. Verzendkosten zijn dan natuurlijk niet van toepassing.

ARTIKEL 4. ANNULERING

4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Indien de bestelling reeds is verstuurd vragen wij u de levering te weigeren. Het betaalde bedrag storten wij na ontvangst van de goederen, conform beschreven in artikel 6, binnen 5 werkdagen aan u terug.

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1. Indien u voor 15.00 uur besteld, wordt uw bestelling nog dezelfde dag verstuurd. Woont u in Eindhoven? Dan wordt uw bestelling nog dezelfde dag voor 22.00 uur geleverd! Wij streven ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Heren van Eindhoven is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is Heren van Eindhoven gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Heren van Eindhoven nooit extra verzendkosten in rekening.

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.5. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer) van PostNL of Tour de Ville, welke na te lezen zijn op www.post.nl of tourdeville.nl.

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.7. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

ARTIKEL 6. RETOURNEREN

6.1. Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 7 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Heren van Eindhoven te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan Heren van Eindhoven. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en is voorzien van de originele labels en verpakking. Wij verzoeken u vriendelijk niet diverse maten te bestellen om deze thuis te passen. Wij geven u graag telefonisch advies 040 – 845 00 22 of per email ( hallo@HerenvanEindhoven.nl ).

6.2. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Heren van Eindhoven gaat er van uit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en verzekerd verstuurt. Dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in onze winkel te Eindhoven. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Heren van Eindhoven nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Het retourformulier is bij uw order gevoegd of te downloaden via www.herenvaneindhoven.nl.

Download retourformulier

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Heren van Eindhoven en van de medewerkers en de producten van Heren van Eindhoven voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Heren van Eindhoven is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 7.2 Heren van Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Heren van Eindhoven. 

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Heren van Eindhoven ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Heren van Eindhoven verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Heren van Eindhoven dan wel tussen Heren van Eindhoven en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Heren van Eindhoven, is Heren van Eindhoven niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Heren van Eindhoven.

7.5 Heren van Eindhoven is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.HerenvanEindhoven.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

ARTIKEL 8. COPYRIGHT

© Copyright Heren van Eindhoven design 2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.HerenvanEindhoven.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Heren van Eindhoven of zijn gecenseerd aan Heren van Eindhoven.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Heren van Eindhoven.

Heren van Eindhoven voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.